Meille töihin

Miksi Enerkelle töihin?

Elämäsi tilaisuus kasvaa ja kehittyä

Enerke on enemmän kuin pelkkä paikka, jossa käydä töissä. Tarjoamme Sinulle elämäsi tilaisuuden kehittyä omilla vahvuuksillasi. Meidät tunnetaan joustavana, luotettavana ja tinkimätöntä laatua tuottavana yrityksenä. Laatu tarkoittaa meillä vastuun ottamista omasta työstä ja sitä, että hommat tehdään kerralla valmiiksi. Siitä hyötyvät asiakas, Enerke ja Sinä itse.

Katso avoimet työpaikat

Yhteistyöllä enemmän

Mielestämme sähköverkostopalvelujen tuottamisessa on tärkeää ymmärtää yhä paremmin asiakkaan liiketoimintaa ja tarjota oikea-aikaisia palveluita. Niistä on pitkät asiakassuhteet tehty nyt ja tulevaisuudessa. Siksi arvostamme kykyäsi toimia yhteistyössä työkavereidesi, yhteistyökumppaneidemme ja totta kai asiakkaidemme kanssa.

Työ on iso osa elämää

ja silloin on eduksi, jos aamulla voi töihin lähteä kevein askelin. Enerkeläiset pitävät työtehtävien monipuolisuutta ja vaihtelevuutta yhtenä työssä viihtymisen tärkeimpänä tekijänä. Projektit ovat laajalla alueella Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Keski- ja Järvi-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa. Maisemien, kulkuvälineiden ja työkohteiden vaihtelevuus onkin meillä monen mielestä työssä parasta. Töiden monipuolisuus on myös oiva väylä oppia uutta ja kehittyä.

Työntekijöillämme on vakituinen työsopimus

mikä luo sinulle parhaat mahdollisuudet suunnitella omaa elämääsi myös työn ulkopuolella ja luo pohjan oman osaamisesi kehittämiselle ja oppimiselle. Porukassamme on kokeneita alan konkareita ja huippuosaajia, mutta usein myös työuraansa aloittelevia tai opiskelevia enerkeläisiä. Sen lisäksi tarjoamme koulutusmahdollisuuksia, joiden kautta pystyt erikoistumaan vahvaksi osaajaksi alalle ja sen myötä entistä vaativampiin tehtäviin.

Työllistämme vuosittain kesätyöntekijöitä ja panostamme myös oman henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Tiivis yhteistyö alan oppilaitoksiin on meille tärkeää, jotta jatkossakin sähköalalle hakeutuu ja kasvaa tulevaisuuden ammattilaisia.

Osaamisen kehittäminen on yhteistyötä

Riittävän ja osaavan työntekijöiden varmistamiseksi olemme tehneet suunnitelmallista oppilaitosyhteistyötä jo vuodesta 2002 alkaen. Oppilaitosyhteistyö on keskeinen osa henkilöstöstrategiaamme ja kehitämme sitä saatujen kokemusten perusteella yhdessä oppilaitosten kanssa.

Oppilaitosyhteistyömme keinovalikoima on monipuolinen: tarjoamme työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja, otamme vastaan opiskelijaryhmiä vieraaksemme, vierailemme myös itse oppilaitoksissa kertomassa työtehtävistämme tai vaikkapa työnhausta. Tarjoamme opiskelijoille opinnäytetyön aiheita ja ohjausta ja myös opettajat ovat olleet meillä työelämäjaksoilla tutustumassa työhömme. Olemme myös mukana kehittämässä opintojen sisältöjä. Edistämme henkilöstömme ammatillista kehittymistä myös oppisopimuskoulutuksen avulla.

Kokemuksemme oppilaitosyhteistyöstä ovat erittäin hyviä. Työnantajakuvamme on opiskelijoiden keskuudessa hyvä ja motivoituneita opiskelijoita on hakeutunut meille hyvin. Yhteistyö on saanut yhä useamman nuoren harkitsemaan sähköalan tehtäviä tulevaisuuden ammatikseen ja uusien henkilöiden rekrytointi on sen myötä merkittävästi helpottunut.

Enerke palkittiin vuoden 2023 kouluttajayritykseksi, mikä on osoitus pitkäjänteisestä työstämme osaamisen kehittämisessä. Palkinnon myönsivät Pohjois-Karjalan kauppakamari, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria. Se on julkinen tunnustus yritykselle koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä sekä ylläpidosta. 

Katso avoimet työpaikat

Kysy lisää!

Outi Leppänen

Outi Leppänen
Henkilöstöjohtaja
outi.leppanen@pks.fi

050 556 1720

 

Millaista meillä on työskennellä?