Valaistusverkot

Valaistus luo turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Katuvalaistusratkaisumme perustuvat aina tarkkaan tarvekartoitukseen ja tilaajaan tarpeet huomioivaan suunnitelmaan, jossa huomioimme turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäksi kustannustehokkaan rakentamisen, valaisimien energiakulutuksen ja verkon tulevat ylläpitotarpeet. Valmiin valaistusverkon kunnossapito hoituu vaivattomimmin Enerke-kunnossapitosopimuksella, jolloin huolehdimme valaistuksen toimivuudesta avaimet käteen -periaatteella.

SUUNNITTELU

Koko elinkaari huomioiden

Huomioimme suunnitelmissamme asiakastarpeet ja tarjoamme perustellut ratkaisut erilaisiin valaistuskohteisiin. Suunnitelmat voidaan tarjota alue- tai tievalaistukseen sekä maakaapeli- sekä ilmajohtoratkaisuina.

Huomioimme valaistusratkaisuiden suunnitelmissa myös älykkäät valaisinohjauksen järjestelmät, joilla minimoidaan energiankäytön kustannuksia. Ohjausjärjestelmät voivat olla keskitettyjä tai jopa valaisinkohtaisia ratkaisuja tarpeenne mukaisesti.

Huolehdimme valaistusratkaisujen toimivuudesta koko elinkaaren ajan monipuolisella osaamisella ja kalustolla.

Suunnittelupalveluumme kuuluvat mm:
• Optimoidut valaistus- ja sähkötekniset suunnitelmat valaistusverkkoon
• Sijaintisuunnitelmat maankäyttöneuvotteluineen ja sopimuspalveluineen
• Valaistusverkoston elinkaaren huomioivat rakennesuunnitelmat
• Valmiit työ- ja hankintasuunnitelmat resurssien hallintaan

RAKENTAMINEN

Valaisemme vastuullisesti tuoreella tietotaidolla

Katuvalaistuksen rakentamispalvelumme perustuu tarkasti tehtyihin suunnitelmiin. Teemme ratkaisut kustannustehokkaasti ja viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteemme ja palvelumme teemme yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa.

Tarjoamme valaistusratkaisut mm:
• Tie- ja katuvalaistukseen
• Liikuntareittien ja -alueidenvalaistukseen
• Aluevalaistukseen (esim. pysäköinti ja lastausalueet) sekä urheilukentät

KUNNOSSAPITO JA VIANHOITO

Pidetään valaistusverkosto kunnossa

Huolehdimme valaistusverkoston ja valaistusta syöttävän sähköverkoston kunto- ja määräaikaistarkastuksista.

Tarkastuksen jälkeen laadimme työohjelman valaistuskohteiden kuntoon saattamisesta valaistusverkon toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Kunnossapidon palveluitamme ovat:
• Valaistustason mittaus
• Kunto- ja määräaikaistarkastukset
• Sijaintikartoitukset
• Työsuunnitelmat ja budjetit tarkastuksissa havaittuihin korjaustarpeisiin
• Huolto- ja korjaustyöt
• Vianpaikannukset ja korjaukset maakaapeli- sekä ilmajohtoverkoista

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Turvaa valaistusverkko-omaisuutesi

Tarjoamme asiantuntijapalvelut koko valaistusverkon koko elinkaaren ajalle. Asiantuntijapalveluihin voidaan sisällyttää mm. seuraavia asioita:

• Käytönjohtajuus ja muut viranomaisvelvoitteet
• Vastaamme valaistusverkko-omaisuuden ylläpidosta sähköisillä työkaluilla
• Suunnittelemme uuden tai uusittavan valaistusverkoston
• Optimoimme energiankäytön kustannukset liikenteen huomioivalla ja älykkäillä ohjausratkaisuilla.

Kysy lisää!

Markus Neuvonen

Markus Neuvonen
Asiakkuuspäällikkö
markus.neuvonen@enerke.fi

050 377 4386