Enerke palkittiin vuoden 2023 kouluttajayritykseksi

Vuoden 2023 kouluttajayrityspalkinto on myönnetty Enerke Oy:lle. Pohjois-Karjalan kauppakamarin, Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kouluttajayrityspalkinto myönnettiin Enerke Oy:lle kauppakamarin syyskokouksen yhteydessä Kimmelissä 21.11.2023.

Kiitämme nöyrästi palkinnon myöntäjiä tunnustuksesta!

Perustelut Enerken valinnalle

Enerke Oy on monipuolisesti kouluttanut henkilöstöään erityisesti oppisopimusten turvin, mikä vahvistanut yrityksen ammatillista osaamista ja kilpailukykyä sekä samalla parantanut yrityksen kuvaa työnantajamarkkinoinnissa. Lisäksi yritys on vahvistanut henkilöstönsä osaamista erilaisilla täsmäkoulutuksilla. Uusien henkilöiden rekrytoinneissa Enerke on hyödyntänyt mm. ELY-keskuksen tuella toteutettavaa rekrykoulutusta.

Enerke on tarjonnut monille opiskelijoille mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen. He ovat olleet mukana myös useissa tapahtumissa, joiden tarkoituksena on ollut parantaa työnantajien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kuten työelämäfoorumeissa, työelämäpäivissä ja erilaisissa opiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa.

Edellä kuvattu aktiivinen ja laaja-alainen koulutusyhteistyö on lisännyt merkittävästi oppilaitosten ja yrityksen välistä yhteistyötä. Yhteistyö Enerken kanssa on ollut helppoa ja sujuvaa. Yhteyshenkilöt ovat helposti saavutettavissa, ja he ovat avoimia uusille koulutuksille ja koulutusinnovaatioille. Enerkeä voidaankin pitää esimerkkiyrityksenä, jonka toiminta oppilaitoksen kumppanina, koulutusten toteuttamisessa ja uusien koulutusinnovaatioiden kehittämisessä on ansiokasta.

Vuoden 2023 kouluttajayritys palkinnon vastaanotti henkilöstöpäällikkö Outi Leppänen

Palkinnon taustaa

Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto haluavat vuosittain antaa julkisen tunnustuksen yritykselle koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä sekä ylläpidosta. Pohjois-Karjalan kouluttajayrityspalkinto on tarkoitettu tunnustukseksi toiminnasta, jolla on edistetty ja edistetään Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kouluttamaan ja kouluttautumaan sekä tuomaan omaa osaamistaan oppilaitoksiin.

Kouluttajayrityspalkinto voidaan antaa Pohjois-Karjalassa toimivalle yritykselle, yrityksen tulosvastuulliselle yksikölle tai yhteisölle, joka on toiminnassaan osallistunut yhteistyöhön oppilaitosten kanssa, ottanut opettajia työelämäjaksoille, tarjonnut opiskelijoille paikkoja työelämäharjoitteluun, halunnut tuoda omaa osaamistaan oppilaitosten opettajuusjaksoille, kouluttanut omaa henkilökuntaansa tai tehnyt muuta yhteistyötä oppilaitosten kanssa Pohjois-Karjalan maakunnan hyväksi.

Kouluttajayrityspalkinnon jakamisesta päätetään vuosittain. Pohjois-Karjalan kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunta kerää ehdotuksia perusteluineen palkinnon saajasta ja tekee esityksen kauppakamarin hallitukselle, joka päättää palkinnon jakamisesta ja saajasta.

Takaisin ajankohtaista-sivulle