Vastuullisuus

Työllistämme ja koulutamme

Meitä enerkeläisiä on 16 toimipaikassamme yli 250 ja lisäksi työllistämme välillisesti saman verran aliurakoitsijoita. Enerke onkin merkittävä työllistäjä eri puolella Suomea. Porukkaamme yhdistää kokemus työn yhteiskunnallisesta merkityksellisyydestä, teemme työtämme aina suurella sydämellä kaikissa olosuhteissa. Olemme ylpeitä omasta työstämme ja ammattitaidosta.

Työllistämme vuosittain kesätyöntekijöitä ja panostamme myös oman henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Tiivis yhteistyö alan oppilaitoksiin on meille tärkeää, jotta jatkossakin sähköalalle hakeutuu ja kasvaa tulevaisuuden ammattilaisia.

Ympäristö

Askeleita kohti kestävää kehitystä

Rakennamme kestävää infraa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hyvällä suunnittelulla ja käytännön ratkaisuilla tuotamme laadukasta työnjälkeä, joka kestää aikaa ja kunnioittaa ympäristöarvoja.

Viime vuosina olemme saaneet nostettua hyötykäyttöasteen yli 90 prosenttiin kaikesta käyttämästämme materiaalista. Hiilidioksidipäästöjä vähennämme suunnitelmallisella logistiikalla ja vähäpäästöisillä ajoneuvoilla. Kemikaalien käsittelyssä noudatamme erityistä huolellisuutta.

Omien ohjeistuksiemme lisäksi asiakkaidemme vastuullisuusperiaatteet ohjaavat tilauskohtaisesti meidän ja aliurakoitsijoidemme toimintaa. Otamme huomioon investointien kannattavuuden asiakkaan näkökulmasta ja huomioimme koko palvelun elinkaaren. Säännöllisesti kerättävä asiakaspalaute ohjaa toimintamme kehittämistä. Meille myönnettiin rakentamisen laadun RALA-sertifikaatti vuonna 2017 ja RALA-ympäristösertifikaatti vuonna 2020. 

Pitkä kehitystyö palkittiin vuonna 2021, kun saimme ISO sertifikaatit kolmelta osa-alueelta:  ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 ympäristöjärjestelmä ja ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Työ

Työntekijänä meillä olet oman elämäsi ohjaksissa

Työ on merkittävä osa elämäämme ja meille on tärkeää, että enerkeläiset viihtyvät työssään. Panostamme työntekijöidemme työhyvinvointiin ja ammattitaidon kehittämiseen. Meille on tärkeää, että jokainen voi vaikuttaa omaan työhönsä ja halutessaan kouluttautua lisää tai lähteä työkiertoon. Vuosittaisella henkilöstötutkimuksella kartoitamme töiden sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Käymme kyselyn tulokset läpi henkilöstön kanssa ja sovimme yhdessä kehittämistoimenpiteistä.

TURVALLISUUS

Tavoitteemme on tapaturmaton työ

Tavoitteemme on tapaturmaton työyhteisö ja työmaaolosuhteet. Noudatamme kaikilla työmaillamme työturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä, joka koskee myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Työskentely työmaallamme edellyttää mm. henkilökohtaisten suojaimien käyttöä, kuvallista henkilöstötunnistetta ja sekä voimassa olevia turvallisuuskoulutuksia. Kannamme vastuun myös työmaan läheisyydessä liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta.

Uskomme esimerkin voimaan, joten keräämme myös positiivisia turvallisuushavaintoja. Palkitsemme säännöllisesti työntekijöitä, jotka huomioivat erityisen hyvin ympäristö- tai turvallisuusasiat. Kuukausittaiset turvallisuus- ja ympäristötietoiskut ja poikkeamien käsittelyt tiimeissä edistävät työturvallisuuttamme.  

Tiedot turvassa

Tiedot turvassa

Noudatamme eurooppalaista tietosuoja-asetusta ja käsittelemme asiakkaiden, aliurakoitsijoiden ja henkilöstön tietoja sen mukaisesti. Noudatamme Enerken tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaa.

Koulutamme henkilöstöä huomioimaan kyberturvallisuuden laajasti.