Työssäoppiminen hyödyttää kaikki osapuolia

Kiteeläisen Petrus Kohosen, 20, ensimmäinen työssäoppimisjakso on haastattelun tekohetkellä juuri päättymässä Enerken Kiteen toimipisteessä. Kahden kuukauden aikana hän on päässyt kokeilemaan monipuolisesti erilaisia sähköverkostoasentajan ammattiin liittyviä tehtäviä kuten AMKA:n (kierteinen eristetty pienjännitejohto) vetoa talvisissa olosuhteissa moottorikelkan avustuksella, maakaapelin kuorintaa, harusten valmistusta ja dokumentointia.

”Olen myös päässyt opettelemaan pylvääseen kiipeämistä ja siellä toimimista. Totutteluahan se vaatii tällaiselle, joka siellä ei ole käynyt.” Petrus kertoo.

Petrus opiskelee parhaillaan sähköasentajaksi Riveriassa Joensuun Peltolassa. Ennen sähköasentajan opintoja hän on valmistunut tietoverkkoasentajaksi samasta koulusta. Petruksen mukaan tutkinnot täydentävät sopivasti toisiaan ja niiden yhdistelmä antaa hänelle monipuoliset mahdollisuudet työllistyä. ”On hyvä olla mahdollisuuksia avoinna tulevaisuutta varten”, Petrus kertoo.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen eli työssäoppiminen on tärkeä osa ammatillisia opintoja ja ammattitaidon kehittymistä. Sen kautta opiskelija saa käytännön kokemusta aidossa oppimisympäristössä täydentääkseen koulussa oppimaansa. Työssäoppimisjaksot toteutetaan oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä ja opiskelijalla on aina työnantajan puolelta nimetty ohjaaja. Hän vastaa opiskelijan perehdytyksestä. Enerkellä on vuosittain eripituisilla työssäoppimisjaksoilla 10-15 opiskelijaa.

PKS-konsernin henkilöstöpäällikkönä toimivan Outi Leppäsen mukaan työssäoppimisjaksot antavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua yritykseen, työtehtäviin ja henkilöihin. Ne myös tehostavat rekrytointia, mikä on erityisen tärkeää työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

”Työssäoppijat eli ns. toppilaiset ovat meille oiva mahdollisuus luoda kontakteja ja sitouttaa alan opiskelijat Enerkeen jo opintojen alkuvaiheessa. Tässä hyötyy sekä opiskelija että yritys”, kertoo Outi.

Petrus kertoo, että hänet on otettu hyvin mukaan asentajaporukkaan. Kokeneemmilta työkavereilta hän on saanut paljon käytännön tietoa työtavoista- ja menetelmistä. Enerke valikoitui Petruksen harjoittelupaikaksi tuttavilta saatujen suositusten perusteella, ja työssäoppimisjakso on sujunut odotusten mukaisesti. Enerken vahvuuksiksi hän osaa jo listata monipuolisuuden työtehtävissä ja hyväkuntoisen kaluston. Petrus suosittelee Enerkeä lämpimästi myös muille opiskelijoille.

”Kiteellä on mahtavat asentajat. Olen tullut hyvin toimeen kaikkien kanssa ja seura on ollut mukavaa. Kaikkea olen päässyt kokeilemaan ja tekemään. Tämä on ollut juuri sellaista mitä olin kuvitellut. Mieluusti tulen uudelleen.” Petrus summaa kahden kuukauden kokemuksiaan.

Katso avoimet työpaikat

Takaisin ajankohtaista-sivulle