Toteutamme Fingridille kolme uutta 110kV liityntäasemaa

Sähköasema

Kuvituskuva

 

Enerke Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Saarikon, Huhtimon ja Kivisaaren (optio) 110 kV liityntäasemien rakentamisesta. Enerke toimii kohteissa pääurakoitsijana ja niiden kokonaiskustannukset ovat noin 7 miljoonaa euroa. Fingrid päättää Kivisaaren liityntäaseman toteuttamisesta vuoden 2022 loppuun mennessä, kun alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston rakentamisesta päätetään.

Enerke toteuttaa uudet liityntäasemat avaimet käteen -periaatteella. Asemien rakentaminen alkaa vuoden 2023 aikana ja ne valmistuvat vaiheittain vuoden 2025 loppuun mennessä. Saarikon liityntäasema tullaan rakentamaan Luvialle 110 kV Rauma–Ulvila voimajohdon varrelle ja Huhtimon liityntäasema rakennetaan Karkkilaan 110 kV Forssa–Ruotsinkylä voimajohdon varrelle. Mahdollisesti optiona rakennettava Kivisaaren liityntäasema tulisi sijaitsemaan Isokyrössä 110 kV Seinäjoki–Tuovila voimajohdon varrella.

”Meillä on parhaillaan työnalla Fingridin ensimmäiset 110kV liityntäasemat Pohjois-Karjalassa Liperin Hovinpaikassa ja Polvijärvellä Happolassa. Nämä kolme uutta tulevaa liityntäasemaa ovat hieno jatkumo yhteistyölle Fingridin kanssa ja osoittaa sen, että he luottavat meidän ammattitaitoomme uusien konseptien toteuttajana”, sanoo Enerken liiketoimintajohtaja Kimmo Kärki.

”Liityntäasemilla voidaan parantaa verkon käyttövarmuutta sekä liittää uusia asiakkaita johdon varteen luotettavammin kuin voimajohtoliitynnällä ja toisaalta kustannustehokkaammin kuin perinteisellä sähköasemalla”, jatkaa Fingridin projektipäällikkö Ritva Hauvonen.

Lisätietoja:

Kimmo Kärki, liiketoimintajohtaja, Enerke Oy, Sähköasema ja teollisuus, puh. 040 032 9878, kimmo.karki@enerke.fi

Ritva Hauvonen, projektipäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 0400 420957, ritva.hauvonen@fingrid.fi

Takaisin ajankohtaista-sivulle