Laajennamme Rajamäen ja Perttulan sähköasemia Nurmijärvellä

Laajennamme parhaillaan Rajamäen ja Perttulan sähköasemia Nurmijärvellä Hämeenlinnanväylän länsipuolella. Kummatkin asemat kuuluvat Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle, joka rakennuttaa myöhemmin sähköasemien välille uuden 110 kV voimajohdon. Sähköasemien laajennukset ja uusi voimajohto parantavat alueellista sähkönjakelun varmuutta, mahdollistavat alueen kasvun ja tulevan Hyvinkää–Hanko radan sähköistämisen.

Sähköasemat ovat laitteistoja, jotka muuntavat ja jakavat sähköä eri asiakkaille kuten teollisuuteen ja kotitalouksiin. Esimerkiksi Perttulan ja Rajamäen asemilla 110 kilovoltin jännite muutetaan jakeluverkkoon sopivaksi 20 kilovoltin jännitteeksi. Sähköasemat huolehtivat myös omalta osaltaan verkon turvallisuudesta, koska asemilla on kaikkiin syöttö- ja jakelusuuntiin suojareleet. Jännitemuunnosten ja turvallisuuden lisäksi asemien avulla voidaan hallita sähkön syöttösuuntia ja keskeyttää jakelu tarvittaessa tietyllä alueella.

Urakassa Enerke laajentaa Perttulan ja Rajamäen nykyisiä asemia rakentamalla niihin uudet 110 kilovoltin johtolähtökentät. Tämän lisäksi Rajamäkeen rakennetaan uusi kokoojakisko, joka mahdollistaa aseman sähkön syöttämisen joko yhdestä tai kahdesta 110 kilovoltin voimajohdosta.

”Sähköasemien laajennukset vahvistavat alueen sähköverkkoa ja niiden avulla asiakas pystyy vastaamaan sähkön kasvavaan kysyntään. Ne myös vähentävät sähkönjakelun keskeytyksiä huoltotilanteissa, mikä näkyy asiakkaille parempana sähkön toimitusvarmuutena”, kertoo projektipäällikkö Tomi Kuisma Enerkeltä.

Kummallakin sähköasemalla työt aloitettiin maanrakennus- ja perustustöillä vuodenvaihteessa 2021/2022 ja ne valmistuivat kevään aikana. Tämän jälkeen kasattiin ja pystytettiin uudet voimajohtopääteportaalit, asennettiin kenttälaitteita kuten erottimia, katkaisijoita, mittamuuntajia, ohjainkaapeleita ja uusia laitteita laitetilarakennuksiin. Viimeisenä asennettiin kojeistot ja suojareleet. Kummankin aseman viimeiset työt tehtiin noin vuorokauden pituisen keskeytyksen aikana heinäkuun lopussa ja joitain viimeistelyjä tehdään vielä lähiviikkoina. Tämän jälkeen asemat ovat taas valmiita palvelemaan asiakkaita tärkeinä sähkönjakelun solmukohtina.

Kuisman mukaan Enerken sähköasemarakentamisesta vastaava porukka on kokenut ja ammattitaitoinen ryhmä, jolla on kykyä kouluttaa kokemattomimpia asentajia alan ammattilaisiksi. Enerkeläiset osaavat arvostaa omaa työtänsä ja vievät tätä asennetta eteenpäin myös nuoremmille asentajille, joka varmasti lisää entisestään kaikkien motivaatiota.

”Mikäli haluat osaksi tätä porukkaa niin voit aina laittaa meille avoimen työhakemuksen verkkosivujemme kautta, jos juuri sillä hetkellä ei ole avoimena sopivia tehtäviä. Hyville tekijöille on aina töitä!” summaa Kuisma.

Takaisin ajankohtaista-sivulle