Enerke yrityksenä

Toimialaamme ja ydinosaamiseemme kuuluvat

Arvot mukana jokapäiväisessä toiminnassa

Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja kykenemme tarjoamaan kullekin asiakkaalle sopivimmat ratkaisut kustannustehokkaasti. Teemme myös aktiivisesti kehitystyötä ja olemme edelläkävijänä tuottaneet mm. raportointiin liittyviä työkaluja. Jokainen enerkeläinen osallistuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Asiakaspalvelu, laatu-, henkilöstö- ja ympäristöasiat ovat toimintamme kulmakiviä. Turvallisuus- ja ympäristöasioihin kiinnitämme jatkuvasti huomioita ja pyrimme minimoimaan vaaratilanteet jo ennakkoon. Meillä on auditoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Tutustu tästä Enerken HSEQ-periaatteisiin:

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka
Ympäristöpolitiikka
Laatupolitiikka

Kattava ja luotettava aliurakoitsijaverkostomme mahdollistaa projektien etenemisen sovitulla tavalla. Asiakkuudet perustuvat luottamukseen ja avoimuuteen. Asiakaslupauksemme on tuottaa laadulla, kustannustehokkaasti ja aikataulujen mukaisesti projektit kerralla kuntoon. Viime vuosina olemme kasvattaneet toimintaamme ja toimipisteverkostoamme hallitusti. Tulevaisuudessa haluamme edelleen vahvistaa asemaamme markkina-alueellamme ja kehittää palveluvalikoimaa myös uusilla sektoreilla. Meidät tunnetaan laadukkaana toimijana ja tämän mielikuvan lunastamme jokaisena päivänä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerke lukuina

Henkilöstöä 230

Toimipaikkoja 16

Liikevaihto yli 45 M€

Käyttökate 2 %

Aliurakointiostot 7 M€/vuosi

Ympäristövastuullisuutta: Meillä on 90 %:n hyötykäyttöaste eli käyttämämme materiaali kierrätetään tehokkaasti.