Liikekiinteistöihin

Liikekiinteistöjen sähköjakelulaitteistosta on huolehdittava säännöllisesti, jotta sähkön toimitusvarmuus ja laitteiston käyttöturvallisuus pysyvät suunnitelulla tasolla. Kriittinen tekijä kiinteistön sähkönjakelussa on, kuinka huolto-, rakentamis- ja muutostyöt voidaan suunnitella ja toteuttaa niin, että kiinteistön omistajan ja siinä toimivien yritysten toiminta ei siitä häiriinny.

Sähkönjakelun häiriöttömyyttä liikekiinteistöihin

Tämän vuoksi huomioimme palveluissamme huoltotöiden ajankohdat tarkasti ja käytämme työmenetelmiä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä kiinteistön toimintaan, mutta ovat silti tilaajan näkökulmasta kustannustehokkaita. Toteutamme palvelut tilaajan tarpeiden mukaan pidempiaikaiseen palvelusopimuksella tai erillisellä projektisopimuksella. Palvelumme kattaa koko jännitealueen 400 voltista 20 kilovoltin muuntamotöihin saakka.