Kunnille ja kaupungeille

Valaistusverkolla on tärkeä osa liikenneväylien ja yleisten alueiden turvallisuuden ja mukavuuden luomisessa. Samoin julkisten rakennusten ja tärkeiden palveluiden sähkönsaanti on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa. Kunta-asiakkaille suunniteltujen palvelujemme ydinajatuksena onkin pitää kuntapalvelujen toimintaedellytykset kunnossa sähkönsaannin osalta kaikissa olosuhteissa ja tuoda samalla säästöä käyttökustannuksiin.

Valaistus- ja sähköverkkojen elinkaaren kustannustehokasta hallintaa

Toteutamme valaistusverkkojen ja varavoimakohteiden ratkaisut pienemmissä osissa tai kokonaisvastuullisesti – sen mukaan, mikä sinua asiakkaana parhaiten palvelee. Vankka suunnitteluosaaminen, vuosikymmenten urakointikokemus, tehokkaat tarkastus- ja kunnossapitoprosessit sekä pitkälle kehitetty valmius erilaisten häiriötilanteiden hoitoon tähtäävät kaikki samaan lopputulokseen: turvalliseen, toimintavarmaan valaistusverkkoon ja sähkön saannin varmistamiseen kaikissa olosuhteissa.